การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันโรคมะเร็ง

การใช้แอนติบอดีพร้อมกันบนพื้นฐานของกลไกที่แตกต่างกันสองอย่างของการกระทำนำไปสู่การทำลายเนื้องอกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อตัวเลือกการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันในปัจจุบันจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการรักษาใหม่นี้ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาการรักษาด้วยโรคมะเร็งได้เพิ่มความหวังอย่างมาก การรักษาแบบใหม่เหล่านี้รับสมัครระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

เพื่อทำลายเนื้อเยื่อมะเร็ง แอนติบอดีที่เปิดใช้งานตัวรับ CD40 บนพื้นผิวของเซลล์ภูมิคุ้มกันและกระตุ้นการผลิต T-cells ของนักฆ่าตามธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงผลที่มีแนวโน้มในการศึกษาพรีคลินิกอย่างไรก็ตามในการทดลองทางคลินิกต่อมาความสำเร็จของแอนติบอดี CD40 ลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้น้อยกว่า 20% ของผู้ป่วยที่ตอบสนอง กลุ่มวิจัยภูมิคุ้มกันวิทยาโรคมะเร็งที่มหาวิทยาลัยบาเซิลได้แสดงให้เห็นในรูปแบบสัตว์ว่าผลของแอนติบอดีต่อต้าน CD40 สามารถเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยการรวมกับแอนติบอดีอื่น ๆ สองที่ติดอยู่กับหลอดเลือดเนื้องอก