คาดว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะชะลอการเติบโตของจีดีพีจีน

สถาบันวิจัยเอเวอร์แกรนด์ออกรายงานประเมินผลกระทบของการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ต่อเศรษฐกิจของจีน โดยคาดการณ์ว่า อัตราการเติบโตภายในประเทศของจีน ในไตรมาสแรกของปี 2563 จะลดลงเหลือ 4% จากที่เคยเติบโต 6% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562

รายงานระบุว่า อัตราการเติบโตลดลงเป็นผลจากการขาดทุนของอุตสาหกรรมค้าปลีก ร้านอาหาร และการท่องเที่ยวของจีนในช่วงวันหยุดตรุษจีนที่คาดว่าสูงเกิน 1 ล้านล้านหยวน นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่าผลกระทบยังจะขยายไปยังภาคการก่อสร้างและการเงินด้วย

รายงานระบุว่า แม้จะสามารถควบคุมการระบาดได้ภายในสิ้นเดือนเมษายน แต่อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีน หรือ GDP รายไตรมาส ก็จะยังลดลงเหลือ 4% ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุด นับตั้งแต่เริ่มมีการออกตัวเลขการเติบโตรายไตรมาสในประเทศจีน เมื่อปี 2535 และคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของ GDP จีนทั้งปี จะลดลงเหลือ 5.4% ในปีนี้ จาก 6.1% ในปีที่แล้ว

จีนกำลังเผชิญกับภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และจากความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐก่อนหน้านี้ และการที่จีนซึ่งมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกกำลังเผชิญอุปสรรค ก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก