บริเวณพระราชวังคยองบกกุง

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังคยองบกกุงรวมถึงวัตถุโบราณมากกว่า 98,000 ชิ้นและระบุว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเพียงแห่งเดียวที่อุทิศให้กับประวัติศาสตร์ของชีวิตแบบดั้งเดิมพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยห้องโถงนิทรรศการหลักสามแห่ง ที่แรกก็คือประวัติศาสตร์ของคนเกาหลี ซึ่งมีเนื้อหาของชีวิตประจำวันในประเทศเกาหลีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึง 1910

ห้องจัดแสดงที่สอง ขณะที่คุณเดินผ่านการจัดแสดงนี้คุณจะรู้สึกได้ถึงความเป็นชาวบ้านเกาหลีในสมัยโบราณห้องโถงนิทรรศการที่สามเรียกว่า “วงจรชีวิตของเกาหลี” ห้องโถงนี้แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าอันลึกซึ้งของลัทธิขงจื้อในวัฒนธรรมเกาหลีและอุดมการณ์นี้ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีของวัฒนธรรมไดhอย่างไรส่วนใหญ่มีการข้ามผ่านมาหลายชั่วอายุคนและยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมเกาหลีในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแสดงกลางแจ้งเช่นเสาเลียนแบบที่ชาวบ้านเคยสวดมนต์กองหินเพื่อบูชาโรงโม่บดที่พักพิงสำหรับเก็บข้าวและหลุมสำหรับหม้อกิมจิ