เป้าหมายหลักของเอชไอวี

การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบันต้องอาศัยชีวิตโดยผู้ที่ติดเชื้อเป็นการรักษาด้วยยาต้านไวรัสไม่สามารถขจัดเชื้อไวรัสที่ซุ่มซ่อนอยู่ในเซลล์ภูมิคุ้มกันได้ ลักษณะของเม็ดเลือดขาวที่ติดเชื้อโดยเชื้อไวรัสซึ่งเป็นกิจกรรมการเผาผลาญอาหารหรือการผลิตพลังงาน ที่ช่วยให้ไวรัสสามารถเพิ่มจำนวนได้ นักวิจัยพยายามยับยั้งเซลล์ที่ติดเชื้อหรืออ่างเก็บน้ำออกจากร่างกาย

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ใช้ในปัจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี แต่ไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสออกจากร่างกายได้ ไวรัสยังคงอยู่ในอ่างเก็บน้ำ เซลล์ภูมิคุ้มกันเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเอชไอวี อย่างไรก็ตามไวรัสไม่ติดเชื้อทุกชนิดของเซลล์ CD4 และจนถึงขณะนี้เหตุผลนี้ไม่เป็นที่รู้จักกันดีที่แตกต่างกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี