เหล้าปนเปื้อนทำให้คนเสียชีวิต 25 คนในคอสตาริกา

กระทรวงสาธารณสุขคอสตาริการายงานว่า มีผู้ป่วยเพราะการดื่มเหล้าปนเปื้อน 59 คน โดยในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว 25 คน

กระทรวงสาธารณสุขคอสตาริกาเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ว่า ชาย 19 คน หญิง 6 คน อายุระหว่าง 32 – 72 ปี เสียชีวิตจากการดื่มเหล้าปนเปื้อนนับตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เหล้าปนเปื้อนดังกล่าวเป็นเหล้าที่ผู้ขายได้เติมเมทานอลเข้าไปเพื่อเพิ่มปริมาณและเพิ่มดีกรี

คอสตาริกาได้ทลายแหล่งปลอมปนเหล้าไปแล้ว 10 แห่ง และยึดเหล้าได้กว่า 55,000 ขวด ที่ปนเปื้อนเมทานอล ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์มีพิษ ไร้สี ที่ใช้ในสารกันน้ำแข็ง และประกาศเตือนให้งดเว้นการดื่มเหล้ากว่า 10 ชนิดที่พบแล้วว่ามีการปนเปื้อนและอาจปะปนอยู่ในตลาด

ศูนย์ควบคุมโรคคอสตาริการะบุว่า ผู้ป่วยที่รับเมทานอลเข้าไปจะมีอาการตั้งแต่ง่วงนอน สับสน เวียนศีรษะ การทำงานของกล้ามเนื้อไม่สอดประสานกัน คลื่นไส้ อาเจียน ชัก ไปจนถึงหัวใจและระบบหายใจล้มเหลว